Menu

Privacy-verklaring

Wij waarderen je interesse in onze website. De bescherming van jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we gedetailleerde informatie over de omgang met jouw gegevens. Alle persoonsgegevens zullen op een veilige manier worden verwerkt.

HV Polo B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-07-2018 00:00:00.

 

We bewaren en gebruiken de benodigde gegevens en zullen deze verstrekken aan bij ons aangesloten bedrijven om bestellingen verder te verwerken. Bij het verwerken van je gegevens wordt er conform de wet- en regelgeving rekening gehouden met jouw juridische belangen. Dat betekent onder andere dat:

-          wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

-          wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

-          wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

-          wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Wanneer je wilt dat wij stoppen met het verzamelen of verstrekken van jouw gegevens voor marketingdoeleinden, of wilt dat wij deze gegevens niet meer gebruiken, dan kun je je toestemming intrekken of ons informeren via het contactformulier op www.hv-polo.com of via onze klantenservice online@hv-polo.com. Zodra we je bericht hebben ontvangen, zullen we je gegevens niet meer gebruiken voor marketingdoeleinden, en zullen we je ook geen gerelateerde informatie meer sturen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken de volgende gegevens, indien opgegeven:

-          NAW gegevens

-          E-mailadres

-          Telefoonnummer

-          Betaalgegevens

 

Wij bewaren en gebruiken gegevens:

-          Voor de contractuitvoering, ofwel het afhandelen van transacties/ bestellingen

-          Voor het openen van een klant account

-          Voor marketing-doeleinden:

      * Bij inschrijving voor de nieuwsbrief

      * Voor het gebruik van plug-ins van social media (Instagram, Facebook, Pinterest)

      * Voor het gebruik van Cookies

-          Voor het gebruik van Google-Analytics voor analyse van onze webshop

 

Opslag van toegangsgegevens in server-logbestanden
Je kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde server-logbestanden, zoals bijv. de naam van het opgevraagde bestand, de datum en tijd van opvragen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd ter garantie van een storingsvrij functioneren van de website en ter verbetering van ons aanbod; ze kunnen niet worden teruggevoerd op je persoon.

 

Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en het openen van een klantaccount
We verzamelen persoonlijke gegevens als je die ons vrijwillig verstrekt in het kader van jouw bestelling, wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of per e-mail) of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens om het contract af te sluiten en je vragen te verwerken. Na volledige afwikkeling van het contract of na verwijdering van je klantaccount worden jouw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd. Na afloop van de fiscaal- en handelsrechtelijke opslagperiodes worden ze vernietigd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van jouw gegevens of wanneer we een recht voorbehouden om verder gebruik te maken van de gegevens voor een langere periode dan die wordt toegestaan door de wet en waarover we je zullen informeren. Het verwijderen van jouw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de onderstaand beschreven contactoptie of via een daarvoor voorziene functie in je klantaccount.

 

Gegevensoverdracht voor de contractuitvoering
Voor de uitvoering van het contract zullen wij jouw gegevens doorgeven aan de transportonderneming waaraan de levering is opgedragen, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder je selecteert in het bestelproces, zullen wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de met de betaling belaste kredietinstelling en eventueel naar de door ons daarmee belaste betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, in zoverre je daar een account aanmaakt. In dit geval moet je tijdens het bestelproces met jouw toegangsgegevens inloggen bij de betalingsdienstaanbieder. In dat geval geldt het privacy beleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder.

 

Gebruik van gegevens bij inschrijving voor de e-mailnieuwsbrief
Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de benodigde of apart door jou verstrekte gegevens om je regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen in overeenstemming met jouw toestemming. Het afmelden van de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan via de daarvoor vermelde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen via het contactformulier op www.hv-polo.com of via onze klantenservice online@hv-polo.com.

 

Gebruik van Cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Het gaat hier om kleine tekstbestanden, die op jouw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden op het einde van de browser-sessie, dus na het sluiten van je browser, weer verwijderd (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven op je apparaat staan en zorgen ervoor dat wij jouw browser bij een volgend bezoek herkennen (permanente cookies). Je kunt jouw browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen over de acceptatie ervan. Je kunt cookies ook voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Bij niet-acceptatie van cookies kan de functionaliteit van onze site worden beperkt.

 

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze site maakt gebruik van een webanalyse dienst van Google. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd, zoals bijv. Cookies.

Deze dienst kan muisklikken, muisbewegingen, scrolactiviteiten en tekst die je op de website intypt registreren, met uitzondering van tekst in wachtwoordvelden. Google verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij je deze vrijwillig invult op de website. Google registreert je browsegedrag op andere websites niet, en registreert ook geen tekst die je in wachtwoordvelden intypt. De informatie die de dienst van Google verzamelt, wordt door ons gebruikt om onze website te verbeteren, om de site gebruiksvriendelijker te maken, en om te controleren of de site goed werkt.


De gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Door activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres daarbij ingekort, voorafgaand aan de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten ¬ódie partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Google zal jouw geanonimiseerde IP-adres, verkregen via jouw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt voorkomen dat de door het Cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website aan Google wordt doorgegeven en je kunt ook voorkomen dat die gegevens door Google worden verwerkt, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plugin, kun je op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics op deze website in de toekomst gegevens zal genereren. Daarmee wordt een opt-out cookie op jouw apparaat geplaatst. Wanneer je jouw cookies wist, moet je opnieuw op de link klikken.

 

Gebruik van plug-ins voor sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest)
Op onze website maken we gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ('plug-ins'). De plug-ins worden aangeduid met een logo, bijv. in de vorm van een 'Instagram-camera'.

 

We gebruiken volgende plug-ins:

-          Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook")

-          Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ('Instagram')

-          Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS (“Pinterest”)

 

Als je niet wilt dat Facebook/Instagram/Pinterest de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toevoegt aan jouw Social Media-account, moet je je daar uitloggen voordat je onze website bezoekt. Je kunt het laden van de plugins ook met add-ons voor jouw browser volledig verhinderen, bijvoorbeeld met een ‘scriptblocker’.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd. Er bestaat een wettelijk plicht voor de bewaartermijn voor gegevens, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je ten allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Informatierecht en contactmogelijkheid
Volgens de Europese Wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt je recht op gratis informatie over jouw bij ons opgeslagen gegevens en eventueel een recht op correctie, blokkeren of wissen van deze gegevens. Voor vragen over verzamelen, verwerken of het gebruik van jouw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende stemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen via onderstaand contactgegevens.

 

HV Polo B.V.

Oude Middenweg 81

2491 BG Den Haag

+31 (0)20 407 44 47

 

online@hv-polo.com  

KvK Den Haag  271.625.66

 

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming:

Suzanne van Gestel

+31 (0)70 320 6062

suzanne.vangestel@hvequestrian.com

 

Ontvang onze nieuwsbrief